gilus

gilus
2 gilùs, -ì adj. (4) skaudus, gailus.
gilù n.: Gilù širdžiai, kad negauni geistino J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • gilus — gilùs, gili̇̀ bdv. Gilùs ẽžeras, vanduõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gilus — 1 gilùs, ì adj. (4) 1. toli einantis nuo paviršiaus į dugną, dubus: Gilùs ežers K. Nemunas labai gilus CII583. Jam buvo reikalingas platus ir gilus vanduo P.Cvir. Gilios raukšlės išvagojo kaktą S.Nėr. Sunkūs ir gilūs [Kaspijos] vandenys slepia …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gili — gilùs, gili̇̀ bdv. Gilùs ẽžeras, vanduõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vanduo — vanduõ sm. (3a) K, Š, DŽ, FrnW, vanduo (1) Dk, FrnW, (3a) Pc, Pnd, Ds; SD1195, SD401, Q607, Sut, N, M, vanduõj (3a) Lz, Rod, Sn, Mrc, vanduõn (3a) Pvn, Užv, vanduvà sm. (3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šulnys — šulnỹs sm. (3), šulnis, ies sf. 1. SD176,356, N, K.Būg, RtŽ, Š, FrnW, DŽ, NdŽ, KŽ, LKAII91(PnmA, Rmš, Vlkv), LKT361(Sem), Jz, Žsl, Jsv, Mšk, Aps, Pb, Ker, Eiš žr. šulinys 1: Ratelis ant šulnio SD98. Apačioj buvo tamsus ir gilus šulnys J.Balč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • platus — platùs, ì adj. (4) 1. H, R, K didelis per skersį; pršn. siauras: Platus Nemunas ir įvairus jo krantų gražumas traukte traukia prie savęs mano akis ir širdį J.Bil. Ta upė (Neris) dabar pasidarė plati Krm. Brasta plati, tai, sako, nelabai gili… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spragilas — sprãgilas sm. (3b) 1. SD23, R142, MŽ188, Sut, N, K, M, L, Š, Lar149, Rtr, BŽII573, LKAI263, Grv, Rtn, Švn, Tlž, Slv, KzR, Lbv, Igl, Vv, Vlkj, Dt, Rd, Sk, Vkš, Klk, Lpl, Žr, Sd, Vvr, End, Gršl, Krtn, Ms, Krg, Šlu, Bt, Kv prie koto pririšta buožė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bedugnis — 2 bedùgnis, ė adj. (2) 1. J be dugno: Tas kubiliùkas bedùgnis – niekam netinka Skr. Dvi [eldijos] buvo kiauros, ė trečia be dugnio. Sėdo ... durnius bedugnėn BsPII262. | prk.: Ar bedùgnis esi, kad tiek daug ryji! Skr. 2. SD9 labai gilus: Tą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • begalinis — 2 begalìnis, ė adj. (2) J 1. neribotas erdvės, laiko ar skaičiaus atžvilgiu: Visata yra begalinė erdvėje, ir atitinkamai ji yra begalinė laike, neturinti nei pradžios, nei pabaigos sp. Begalinė tiesė rš. Begalinė didybė, begalinė mažybė Z.Žem.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galas — 1 gãlas sm. (4) 1. vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga): Upė turi du galu – pradžią ir pabaigą J.Jabl. Traškėdamas balanos galas dega T.Tilv. Virvės gãlas atsivijo Rg. Atsimezgė botago gãlas Rm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”